ติดต่อเรา

โรงเรียนสนามชัยเขต
📮 ที่อยู่ 529 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 📮

E-mail : snck2563@gmail.com

☎ โทรศัพท์ 038-086-431 ☎

📠 โทรสาร 038-086-432 📠