Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
10/25/2016 13:35:44
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด)
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
อ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้อ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
ผอ.สุพิชฌาย์ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตเนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่ และได้รับการต้อนรับจากคณะครูและคณะนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตคนใหม่
งานเลี้ยงส่ง ผอ.รุจิรดา และเลี้ยงรับ ผอ.สุพิชฌาย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเลี้ยงรับ ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต
ส่งมอบงานต่อ ผอ.สุพิชฌาย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนหนองไม้แก่น ที่ได้มาส่ง ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต และได้รับมอบงานต่อจาก ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ซึ่งได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ต้อนรับ ผอ.สุพิชฌาย์ และส่ง ผอ.รุจิรดา
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต และได้นำดอกไม้ ธูปเทียนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนสนามชัยเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นได้ไปส่ง ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตที่ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โดยมีการแข่งขันตอบปัญหา ประกวดร้องเพลง คัดลายมือ แต่งกลอน เกี่ยวกับวันภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
วันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ๒ ท่าน คือ ผอ.ประยูร ศุภจริยาวัตร และ ผอ.โสภณ สุขเสวี เป็นเกียรติมาร่วมงานไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย
นักเรียน ม.๖ ไปทัศนศึกษาพระราชวัง
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังจักรี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพิพิธภัณฑ์มิวเซี่ยมสยาม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากนั้นได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียนใหม่
การสอบจัดชั้นเรียน
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ บรรยากาศการสอบจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.๑
ประชุมปิดกล่องชอล์ก
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ จัดประชุมปิดกล่องชอล์ก ด้วยบรรยากาศการประชุมที่ร่าเริง เริ่มจากอวยพรวันเกิดคุณครู ต้อนรับครูที่มาใหม่ แจกของรางวัล ปิดท้ายด้วยเลี้ยงสังสรรค์
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
October 2016
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,038,819 ผู้เยี่ยมชม