Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
01/31/2015 20:04:22
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ความรู้เรื่องกฏหมายจราจร
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ลูกเสือ เนตรนารี เรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย กับ พี่ ๆ วิทยากร จาก สภ.สนามชัยเขต
เดินทางไกล
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทบสอบความเข้มแข็ง และไหวพริบ กิจกรรมเดินทางไกล
การอยู่ค่ายพักแรมของกองลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.๓
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมของกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสนามชัยเขต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสนามชัยเขต
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๑ ม.๒ และยุวกาชาด ม.๑"เดย์แดมป์"
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพบรรยากาศ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด "เดย์แคมป์" ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสนามชัยเขต
แปดริ้วโมเดล
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิรินำคณะครูร่วมฟังการเสวนา "การศึกษา สร้างคน สร้างงาน" : แปดริ้วโมเดล โดย พณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ สพฐ. ผู้ประกอบการ
งานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริและคณะครูนำรถบุปผาชาติแห่ร่วมงานสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ ๓ ณ สวนปาล์มฟาร์มนก อ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
งานเปิดโลกโครงงาน
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดโลกโครงงานของนักเรียนระดับ ม.๑, ม.๒ และม.๕
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ อวยพรนักเรียน
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ พบนักเรียน อวยพรนักเรียนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทุกคน และอวยพรนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ที่จะสอบ O-net ในวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์นี้
ประชุมนิเทศภายใน
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานประชุมนิเทศภายใน มอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครูที่เกิดเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานการสวนสนามของยุวกาชาดโรงเรียนสนามชัยเขต ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
เปิดโลกโครงงาน ระดับชั้น ม.๔
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการพิชยา โฉมจุ้ย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโลกโครงงาน ระดับชั้น ม.๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
January 2015
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 32,985
· สมาชิกใหม่: Johnnyded
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 1,265,133 ผู้เยี่ยมชม