Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
08/24/2017 13:34:00
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
บำเพ็ญกุศลถวายแด่ร.9
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางมะเฟือง อ.สนามชัยเขต
เข้าค่ายลูกเสือม.2
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในการเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จุดเทียนชัยถวายความอาลัยแด่ร.9
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
แปรอักษรถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและแปรอักษร แด่รัชกาลที่ 9
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสนามชัยเขต เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
ทอดผ้าป่า
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสนามชัยเขตจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีคณะครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอย่างพร้อมเพรียง
วันแม่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ค่ายธรรมมะ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายธรรมมะ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักพิษภัยของยาเสพติด และการป้องกันตนเองและชุมชนให้ออกห่างจากยาเสพติด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
August 2017
พฤ อา
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,223,927 ผู้เยี่ยมชม