Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
02/19/2018 00:36:44
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้านอก ระดับชั้นม.4
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรครู)
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรนักเรียน)
- รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 (10 พ.ย.60)
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.1
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.2
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.3
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.4
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.5
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.6
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2560 คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสนามชัยเขตจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
มอบรางวัลนาฎมวยไทย
26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยคุณครูสุรินทร์ มิ่งฉาย รับมอบโล่รางวัลการแข่งขัน ในรายการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมเยาวชนร่วมใจพิทักษ์รอยต่อป่า 5 จังหวัด
23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดการอบรม "โครงการฝึกอบรมราษฎรร่วมใจพิทักษ์รอยต่อป่า 5 จังหวัด" โดยมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยคุณครูพรทิพย์ รอดสม และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
ไหว้ครูนาฏมวยไทย
22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัย โดยคุณครูสุรินทร์ มิ่งฉาย และคณะครู นักเรียนนาฏมวยไทยทำพิธีไหว้ครู เพื่อสิริมงคลก่อนเข้าแข่งขัน ในรายการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2560
21 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยคุณครูงามจิตร เฉลยทรัพย์และคณะครูกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ในกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสนามชัยเขต
21 มิถุนายน 2560 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมค่ายธรรมะม.4
15 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายธรรมะ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรม" โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ดร. นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบึงกระจับ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 15-17มิถุนายน 2560
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครูบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม Laurier School Activity 2017
14 มิถุนายน 2560 ลอริเอะ ได้จัดกิจกรรม Laurier School Activity 2017
พระราชทานเพลิงศพ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม. 10 มิ.ย. 2560 ณ วัดห้วยหิน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
February 2018
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.17 วินาที 2,354,153 ผู้เยี่ยมชม