Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
11/27/2015 02:36:12
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันกีฬาภายในวันแรก
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่างกายแข็งแรง
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริและคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต (ภาคค่ำ)
ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริและคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต (ภาคเช้า)
จัดสถานที่เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตร่วมกันจัดสถานที่เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้เป็นครูของแผ่นดิน
ค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๘
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๘ อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับ ม.๑ และ ม.๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับ ม.๑ และ ม.๒ ค่ายเดย์แคมป์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับครูมาใหม่ แสดงความยินดีกับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา และอวยพรให้กับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้
วันวชิราวุธ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.ประยูร ศุภจริยาวัตร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการลูกเสือ ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ เป็นประธานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ค่ายธรรมะม.๑
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย "โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นม.๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต
ค่ายธรรมะม.๔
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย "โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นม.๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
November 2015
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 37,163
· สมาชิกใหม่: GeorgeDwet
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 1,609,796 ผู้เยี่ยมชม