Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
12/03/2016 20:36:34
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 (วันที่่ 10 พ.ย.59)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ด้วยความยินดียิ่ง
"นักเรียนดี ศรีสนามชัยเขต" ทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอชื่นชม นายวิรุฬห์ บุดดาวัน ม.6/2 นายพรเทวา ฉิมมานาง ม.6/4 นายนายธเนตร วันเทวิน ม.6/5 ได้ช่วยเหลือ ด.ช.พีรวิชญ์ ใจกว้าง นักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา41 ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน ส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขต ได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองได้มอบสินน้ำใจให้ที่โรงเรียน
นาฏมวยไทยร่วมแข่งขัน Exercise Dance
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะนาฏมวยไทยโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Exercise Dance ในงานมหกรรม "รวมพลสมาชิก "TO BE NUMBER ONE" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๘ ๘ ริ้ว ๘ สร้าง ๘ คุณธรรม ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสนามชัยเขต เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านหน้าตลาดสนามชัยเขต เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันต่อต้านยาเสพติด และได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากร้านครัวไทย จำนวน ๕ แพ็ค
อ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้อ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
ผอ.สุพิชฌาย์ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตเนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่ และได้รับการต้อนรับจากคณะครูและคณะนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตคนใหม่
งานเลี้ยงส่ง ผอ.รุจิรดา และเลี้ยงรับ ผอ.สุพิชฌาย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเลี้ยงรับ ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต
ส่งมอบงานต่อ ผอ.สุพิชฌาย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนหนองไม้แก่น ที่ได้มาส่ง ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต และได้รับมอบงานต่อจาก ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ซึ่งได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ต้อนรับ ผอ.สุพิชฌาย์ และส่ง ผอ.รุจิรดา
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต และได้นำดอกไม้ ธูปเทียนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนสนามชัยเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นได้ไปส่ง ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตที่ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โดยมีการแข่งขันตอบปัญหา ประกวดร้องเพลง คัดลายมือ แต่งกลอน เกี่ยวกับวันภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
ข่าวการศึกษา
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
วีดีโอการจำทำริบบิ้น
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,056,277 ผู้เยี่ยมชม