Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
01/23/2017 01:12:35
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ผลการแข่งขันและเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66(ระดับภาค)
- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66(ระดับเขต)
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 (10 พ.ย.59)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม To be number one
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม To be number one ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอีซูซุดีแมคซ์ เพาเวอร์ โชว์
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตและคณะครูเข้าชมการแข่งขันและให้กำลังใจตัวแทนนาฏมวยไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอีซูซุดีแมคซ์ เพาเวอร์ โชว์ ที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี
บรรยากาศการตรวจรับคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘บรรยากาศการตรวจรับคอมพิวเตอร์
วันอาเซียน
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อ ๆ ว่า วันอาเซียน
งานวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและ ซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ ตรงกับวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ
โครงการอบรมจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสนามชัยเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีภูธรสนามชัยเขต เป็นวิทยากรให้ความรู้
คณะครูและนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดหัวนา , วัดบางมะเฟือง , วัดโพนงาม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘
โครงการศาสนธรรมป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.ภ.2. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เยาวชนสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ทราบถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยในสังคมทุกวันนี้
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิชยา โฉมจุ้ย
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะคุณครูโรงเรียนสนามชัยเขตร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิชยา โฉมจุ้ย ที่ได้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘โรงเรียนสนามชัยเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่งานทันตะกรรม โรงพยาบาลสนามชัยเขตที่มาให้ความรู้กับนักเรียนสนามชัยเขต ชั้น ม.1
ข่าวการศึกษา
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
January 2017
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,529
· สมาชิกใหม่: Molinarohem
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,083,749 ผู้เยี่ยมชม