Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
04/24/2014 15:24:08
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการจัดค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๗ โดยนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตที่จบการศึกษาไปแล้ว
ทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ได้ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
To Be Number One
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชมรม To Be Number One จากโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนสนามชัยเขต ได้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
SNCK GOTCHALENGE
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรม To Be Number One โครงการสานฝันคนเก่ง SNCK GOTCHALENGE เพื่อให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องสมุดโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรักการอ่าน
งานมุฑิตา กษิณาลัย
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมแสดงความเคารพในงานมุฑิตา กษิณาลัยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ และผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และได้ร่วมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย
ร่วมลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณและคุณงามความดีของผู้เป็นแม่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2014
พฤ อา
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 28,436
· สมาชิกใหม่: Danieldicy
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 920,043 ผู้เยี่ยมชม