Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
05/28/2015 02:43:42
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน (ศิลปะ)
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
อบรมนักเรียนโครงการเยาวชนกรรักษ์น้ำสัยัด
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับการอบรม "โครงการเยาวชนการรักษ์น้ำสียัด" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๑
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ และคณะครู จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ม.๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
แสดงความยินดีกับผอ.รุจิรดา วรรณศิริ รับรางวัล ส.บ.ม.ท.
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอแสดงความยินกับท่านผู้อำนวยการรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น "รางวัลส.บ.ม.ท. ประจำปี ๒๕๕๖"
สังสรรค์ "ด้วยรักและผูกพันธ์" ปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ระดับชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โดมโรงเรียนสนามชัยเขต
มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีสนามชัยเขต"
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ปรีชา น้ำแก้ว ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีสนามชัยเขต" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
งานเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสนามชัยเขต"
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ปรีชา น้ำแก้ว ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ในงานเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสนามชัยเขต" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
การสมัครนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ บรรยากาศการดูแลเอาใจใส่ของคณะครูกับการสมัครเรียนที่โรงเรียนสนามชัยเขต
สังสรรค์ปิดกล่องชอล์ก
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เฮฮา ครูหรรษา หลังปิดกล่องชอล์ก (ปิดปากาไวบอร์ด) และเลี้ยงส่ง ครูศตนันท์ จันทร และครูนันทิกานท์ ทิพประมวล ณ เวทีกลางโรงเรียนสนามชัยเขต
กีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ นำทีมเชียร์ลีดเดอร์และนักกีฬาของคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต เข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง "ปิดกล่องชอล์กเกมส์ ครั้งที่ ๒" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
May 2015
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 34,464
· สมาชิกใหม่: Diannemert
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,362,924 ผู้เยี่ยมชม