Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
07/23/2014 21:12:06
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ค่ายเยาวชนวัยใส
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดค่ายเยาวชนวัยใส เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโทษของยาเสพติด
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เมื่อวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำการเรียนการสอนและฝึกภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร
การนิเทศติดตามการพัฒนา
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการรับการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
ประชุมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพบปะและสอบถามปัญหาข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ปกครองและครู
ค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการจัดค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๗ โดยนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตที่จบการศึกษาไปแล้ว
ทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ได้ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
To Be Number One
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชมรม To Be Number One จากโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนสนามชัยเขต ได้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
SNCK GOTCHALENGE
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรม To Be Number One โครงการสานฝันคนเก่ง SNCK GOTCHALENGE เพื่อให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องสมุดโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรักการอ่าน
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
July 2014
พฤ อา
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 2
gjqfgnavr, Danwela

· สมาชิกทั้งหมด: 30,920
· สมาชิกใหม่: Danwela
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 1,064,813 ผู้เยี่ยมชม