Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
04/19/2014 17:18:51
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
English Camp#5
     เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำพิธีเปิดการเข้าค่าย  English Camp#5  โดยมีนายกสมใจ  ประเสริฐโสภณ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย
มอบวุฒิทางลูกเสือ (2 ท่อน)
    เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้มอบเครื่องหมายทางลูกเสือ (2 ท่อน)  ให้กับครูที่ผ่านการประเมินขั้นที่  5  และได้ให้โอวาทแก่ครูและลูกเสือ-เนตรนารีทุกคน
พานักเรียนไปทัศนศึกษา
      เมื่อวันที่  28  มกราคม  2554  คณะครู-อาจารย์โรงเรียนสนามชัยเขตได้พานักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษาโดยนักเรียน ม.1 ไปเขาหินซ้อน  ม.2 ไปวัดโสธร  ม.3 และ ม.6  ไปเมืองทองธานี  ส่วน ม.4 และ ม.5  ไปเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
     เมื่อวันที่  23  มกราคม  2554  ทางโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการประชุมผู้ปกครอง  ครั้งที่  2  ประจำปีการศึกษา  2553  โดยมีนายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต และนายสุรินทร์  มิ่งฉาย  ครู คศ.3  มาชี้แจง  และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ  จากนั้นให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา  และส่งเสริมเด็กที่เรียนดี
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 6 เยี่ยมโรงเรียน
     เมื่อวันที่   21  มกราคม 2554   นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้ต้อนรับ   นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  ซึ่งได้มาเยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต 
อบรมโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม
     เมื่อวันที่  18 - 21 มกราคม  2554  นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์  ครูโรงเรียนสนามชัยเขต  ได้นำตัวแทนนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม  ประจำปี  2553  ณ  ศูนย์วิชาการท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  บางคล้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม
งานวันครู ประจำปี 2554
     เมื่อวันที่  16  มกราคม 2554  นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงรียนสนามชัยเขต  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมงานวันครูเพื่อรำลึกถึงครู-อาจารย์ทุกท่าน โดยมีนายอำเภอสนามชัยเขตเป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุม  โรงเรียนชำป่างามวิทยา
มอบวุฒิทางลูกเสือ A.L.T.
     เมื่อวันที่  13  มกราคม  2554  นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  ได้มอบวุฒิทางลูกเสือ  A.L.T. (3 ท่อน)  ให้กับนายสมพร  เกิดแก้ว  ครูโรงเรียนสนามชัยเขต  ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2554
     เมื่อวันที่  7  มกราคม  2554  หลังจากพิธีปิดงานกีฬาสีภายในเสร็จแล้ว  ทางผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตก็ได้จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ขอบคุณคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ช่วยกันทำงานมาตลอดปี  2553  และยังมีการแลกของขวัญด้วย
พิธีปิดงานกีฬาสีภายในประจำปี 2553
     เมื่อวันที่   7  ธันวาคม  2554  เวลา  16.30 น.  ได้ทำพิธีปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนสนามชัยเขต  โดยมีนายชาติชาย  ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในพิธี  และถ้วยรางวัลประเภทต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาและกองเชียร์
พิธีเปิดงานกีฬาสีภายในประจำปี 2553
    เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2554  เวลา  07.30  น.   ทางโรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำพิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปี  2554  อย่างเป็นทางการโดยมี  สว. รส  มะลิผล  อดีตสมาชิกวุฒิสภา  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้  มีขบวนพาเหรดและการแสดงของแต่ละสีออกมานำเสนออย่างสวยงาม
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2014
พฤ อา
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 28,388
· สมาชิกใหม่: Georgeor
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 915,030 ผู้เยี่ยมชม