Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
08/02/2014 09:25:55
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554
     เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2554  โรงเรียนสนามชัยเขตได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  4  เป็นวันแรก 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
     เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2554  ทางโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา  2553  โดยมีนายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นผู้มอบ  และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 6  ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน
      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2554  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสนามชัยเขตทุกคนได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)  รุ่นที่  4  ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต   โดยมีนายพิสิษฐ์  สินลือนาม นายอำเภอสนามชัยเขต  เป็นประธาน  และในช่วงบ่ายเดินทางไปทัศนศึกษาโครงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยินดีกับอาจารย์จิระนันท์
     เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2554  นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้มอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดีกับ  อาจารย์จิระนันท์  ปิ่นเกิด  ที่ได้รับตำแหน่งครู  คศ.3 
การเดินทางไกลและรอบกองไฟ
     เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2554  คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสนามชัยเขตได้เดินทางไกลเป็นระยะ  10  กิโลเมตร  ตามเส้นทางที่ผู้กำกับกำหนดให้  และพอตอนค่ำมีกิจกรรมรอบกองไฟมีการแสดงของลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละห้อง
ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2554  ผู้กำกับและรองผู้กำกับ  ได้ตรวจเยี่ยมค่ายของลูกเสือ-เนตรนารี  โดยมีการเครื่องแต่งกาย  การจัดที่พัก และการทำความสะอาดบริเวณที่ทำอาหาร
การผจญภัยของลูกเสือ-เนตรนารี
     เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 19.00 น.   ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสนามชัยเขต  ได้เข้าเรียนฐานการผจญภัยต่าง ๆ  เช่น  ฐานบันไดสวรรค์  สะพานห่วงยาง  ถังมหาสมบัติ  โดดหอ  เป็นต้น
ตรวจสุขภาพประจำปี 2554
     เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้มาตรวจสุขภาพประจำปี  2554  ให้กับคณะครูในอำเภอสนามชัยเขต
พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

     เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  นายภัทรวัต  อัครปรีชากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสนามชัยเขต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3   ณ  หอประชุม  โรงเรียนสนามชัยเขต

ออกแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ
     เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554  กลุ่มงานแนะแนวของโรงเรียนสนามชัยเขตได้นำตัวแทนนักเรียนไปแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3  ในโรงเรียนต่าง ๆ  ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 
English Camp#5
     เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำพิธีเปิดการเข้าค่าย  English Camp#5  โดยมีนายกสมใจ  ประเสริฐโสภณ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
August 2014
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 2
gjsccxoms, atnimqhny

· สมาชิกทั้งหมด: 31,155
· สมาชิกใหม่: JosephDose
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 1,080,882 ผู้เยี่ยมชม