Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
10/23/2017 00:18:15
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.1
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.2
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.3
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.4
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.5
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.6
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ครูมายได้กล่าวอาลานักเรียน
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ครูมายได้กล่าวอาลานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ในโอกาสที่ได้เดินทางกลับประเทศจีน
ครูวัชรพงษ์ แถวไธสง กล่าวอำลานักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครูวัชรพงษ์ แถวไธสง ได้กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียท่าเรือวิทยา และได้ต้อนรับครูวุฒิไกร ชายกวดที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสนามชัยเขต
ประกวดโครงงานของนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๔ และม.๕
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ และม.๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสนามชัยเขต
นักเรียนทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้พานักเรียนทุกระดับไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามระดับชั้น
โครงการ"วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา"
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการ"วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต เพื่อชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการมอบทุนการศึกษาจากสัตวแพทย์หญิงดลสุข อึ้งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดเขียนเรียงความ
ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ประชุมคณะครูและบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือและวางแผนในการดำเนินงานร่วมกัน
เจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยขตพร้อมคณะครู ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ของครูงามจิตร์ เฉลยทรัพย์ ครูโรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมผู้บริหาร สพม. เขต ๖
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
October 2017
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,253,128 ผู้เยี่ยมชม