Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
06/29/2017 12:21:57
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน เพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนรวมทั้งผลการเรียนของนักเรียนด้วย
ประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ผู้อำนวยการพบปะกับนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้พบปะกับนักเรียน โดยได้รับการกล่าวต้อนรับจากประธานนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
ต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต โดยมีคณะครูและผอ.โรงเรียนต่างๆ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
จัดงานเลี้ยงส่งและต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับท่านผอ.ชาติชาย ฟักสุวรรณ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" และต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
ร่วมวางพวงมาลา
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์"
เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
การฝึกวิชาทหาร
ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีการฝึกวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ซึ่งโรงเรียนสนามชัยเขตได้เป็นศูนย์กลางในการฝึก โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมฝึกด้วย
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีการจัดกิจการนันทนาการต่างๆ ของนักเรียน ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อจากรุ่นพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๖
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อจากรุ่นพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๖ ซึ่งได้มีรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วมาแนะแนวและให้ความรู้แนวทางในการศึกษาต่อแก่รุ่นน้องที่กำลังจะจบการศึกษา
โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสนามชัยเขต ได้จัดอบรมนักเรียนสนามชัยเขตในโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
June 2017
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,196,290 ผู้เยี่ยมชม