Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
08/24/2017 13:33:02
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
บริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
รับเกีรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงของ สพม.๖
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง จาก พณฯ ท่าน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ พงษ์เทพ เทพกาญจนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยมีโรงเรียนของ สพม.๖ ทั้งหมด ๓ แห่ง ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราและโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ร่วมด้วยเหล่าข้าราชการทุกภาคส่วน ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีการแสดงการรำถวายพระพรของนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ร่วมประชุมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมประชุมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมมือกันในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
กิจกรรมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ร่วมด้วยเหล่าข้าราชการทุกภาคส่วน ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ และการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ของนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
พิธีถวายราชสดุดี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสดุดี ของคณะลูกเสือโรงเรียนสนามชัยเขตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ให้กำเนิดกองลูกเสือไทยเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ณ วัดบางมะเฟือง ซึ่งโรงเรียนสนามชัยเขตได้ส่งกระทงเข้าประกวดความสวยงามได้รับรางวัลชมเชย และนักเรียนเข้าประกวดนางนพมาศได้รางวัลชนะเลิศ
พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระครูปริยัติธรรม เลขาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
ประชุมครูวางแผนในการรับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมครูเพื่อวางแผนในการรับการตรวจประเมินจาก สมศ.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
August 2017
พฤ อา
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 2,223,924 ผู้เยี่ยมชม