Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
05/30/2016 21:23:52
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู ปี2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
กรมป่าไม้ได้จัดอบรมให้ความรู้
____เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรมป่าไม้ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากร
____เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรต่าง ๆ ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
____เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีการจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประชุมผู้กำกับลูกเสือ
____เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการประชุมผู้กำกับลูกเสือเพื่อเตรียมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นายอำเภอสนามชัยเขตและคณะเข้าตรวจเยี่ยม
____เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์ นายอำเภอสนามชัยเขตและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง
ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
____เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
โรงเรียนสนามชัยเขตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา!! ดาวน์โหลดรายละเอียด !!
เข้าค่ายพักแรมสูกเสือ - เนตรนารี
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๒และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง จ.สระบุรี
สาธิตการดับเพลิง
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการสาธิตการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้กับนักเรียน
ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๕
สอบ Pre O - net
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการสอบ Pre O - net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
May 2016
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,104
· สมาชิกใหม่: GeraldMep
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 1,886,745 ผู้เยี่ยมชม