Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
12/19/2014 11:35:12
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งปี 2554
มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554   เวลา 09.00 น. ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอสนามชัยเขตมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนสนามชัยเขต
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
     เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2554  นางกัญญาพัชร  ทัศศรี พร้อมคณะและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  ได้ไปทัศนศึกษาที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ปราจีนบุรี  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  และมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนทั้ง  2  แห่ง
ห้องเรียนเข้มแข็งช่วยกันพัฒนาโรงเรียน
     เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2554   นายสุรินทร์  มิ่งฉาย  และตัวแทนนักเรียนห้องเรียนเข้มแข็ง  ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน  โดยการตัดหญ้า  ตกแต่งพุ่มหญ้า  รวมทั้งเก็บขยะรอบบริเวณหน้าโรงเรียน และรอบบริเวณโรงเรียน
งานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2554  เวลา  13.00  น. ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่  โดยมีนายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต   เป็นประธานในพิธีเปิด  และในงานมีการประกวดการแต่งกลอนสุภาพ  คัดลายมือ  การเขียนเรียงความเรื่อง สุนทรภู่กวีเอกของโลก  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการโต้วาทีในญัตติเรื่อง  "กินเหล้าดีกว่าเจ้าชู้"
นิเทศการสอนของครูภาษาจีน
     เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2554  เวลา  11.00  น.  นายชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต  และนายสุรินทร์  มิ่งฉาย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้มานิเทศการเรียนการสอนของ  Miss  Lu Pei Pei  ในการสอนภาษาจีน  ซึ่งกำลังสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3
อบรมเรื่องโรคเอดส์
     เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2554   เวลา  09.00  น.  ทางสำนักงานกรมควบคุมโรคที่  3  จังหวัดชลบุรี  และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้การอบรมเรื่องโรคเอดส์  (ภายใต้โครงการ  "สานฝันสู่ชุมชน")  ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต จำนวน  35  คน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
     เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2554  เวลา  12.00 น.  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันเดินกะลาในวันภาษาไทย
     เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2554  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดให้มีการแข่งขันเดินกะลา  เนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่  โดยแยกประเภทในการแข่งขันเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้จัดการแข่งขันในช่วงพักกลางวัน เวลา  12.00 - 12.50  น.  ณ  หอประชุม  โรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมทำโป่งเกลือและปลูกป่า
     เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2554  คณะครูและนักเรียนชมรมต้นกล้ากาสะลองโรงเรียนสนามชัยเขต  จำนวน  45  คน  ได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีบริษัท  เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์)  จำกัด  เป็นเจ้าของโครงการ  และร่วมกันทำกิจกรรมทำโป่งเกลือและปลูกป่า
ดูงานเรื่องการประเมินภายนอกครั้งที่ 3
     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  เวลา 15.00 น.  ทางคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตทุกท่าน  ได้ไปศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบที่  3  (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูโรงเรียนพนมสาร "พนมอดุลวิทยา.
แนะนำครูต่างชาติและครูใหม่

     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  เวลา  08.00 น.  ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต  ยินดีต้อนรับ Mr. Mika  และ Miss Lu Pei Pei ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  พร้อมนี้ได้มีครูวิชาเอกภาษาไทย  1  ท่าน  ภาษาอังกฤษ  2  ท่าน  แนะแนว  1  ท่าน  และวิชาเอกพละอีก  1  ท่าน

ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
December 2014
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 3

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 32,745
· สมาชิกใหม่: GregorySigo
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 1,226,571 ผู้เยี่ยมชม