Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
12/03/2016 20:36:41
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 (วันที่่ 10 พ.ย.59)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
____เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ได้จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
ตักบาตรข้าวสารอาหาร
____เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.ต้น
____เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
____เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตพนมสารคาม ณ โครงเรียนพนมสารตาม "พนมอดุลวิทยา"
ประชุมผู้ปกครอง
____เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕ และม.๖
อบรมครูในการทำโครงการ
____เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดอบรมครูในการทำโครงการต่างๆ
สอบนักเรียนที่สมัครเข้าใหม่
____เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าใหม่เพื่อจัดชั้นเข้าเรียน
วางพานพุ่มในวันฉัตรมงคล
____เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ร่วมวางพานพุ่มในวันฉัตรมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ประชุมวางแผนก่อนเปิดภาคเรียน
____เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมประชุมวางแผนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ถวายพวงมาลาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
____เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ร่วมถวายพวงมาลาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
คณะผู้ตรวจราชการเขต ๓ เข้าตรวจเยี่ยม
____เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ คณะผู้ตรวจราชการเขต ๓ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต
ข่าวการศึกษา
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
วีดีโอการจำทำริบบิ้น
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,056,278 ผู้เยี่ยมชม