Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
12/13/2017 00:35:29
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรครู)
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรนักเรียน)
- รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 (10 พ.ย.60)
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.1
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.2
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.3
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.4
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.5
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.6
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ประกวดร้องเพลง
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทอดผ้าป่าสามัคคี
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทางกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขตจำนวนหนึ่งได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้มาสมทบทุนในการสร้างโดมของโรงเรียนสนามชัยเขตเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของนักเรียน
การพ่นยาฆ่ายุง
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการพ่นยาฆ่ายุงจากเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการเป็นพาหะของยุง
รับมอบทุนการศึกษาจากตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ประชุมครูและบุคลากร
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมเดินรณรงค์ภายในตลาดและชุมชน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมต้นกล้ากาสะลองที่ส่งโครงการรักษ์น้ำสร้างฝายบ้านฝั่งคลองกับต้นกาสะลองเข้าประกวดในโครงการ ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๕๖ พร้อมกับได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง
การแข่งขันประกวดบรรยายธรรมระดับภาค
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนางสาวสุทธิดา แนวสา และนางสาวนภาพร ละม่อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมระดับภาค ณ วัดป่ามะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี
มอบของขวัญ
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้มอบของขวัญแสดงความยินดีกับครูยิ่งยศ สุขสุเดช ที่ได้บุตรชาย
เรียนการใช้ภาษาในการสื่อสาร
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ร่วมเรียนการใช้ภาษาในการสื่อสาร จากการสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
December 2017
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 2,294,266 ผู้เยี่ยมชม