Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
11/22/2014 20:46:49
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันเดินกะลาในวันภาษาไทย
     เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2554  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดให้มีการแข่งขันเดินกะลา  เนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่  โดยแยกประเภทในการแข่งขันเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้จัดการแข่งขันในช่วงพักกลางวัน เวลา  12.00 - 12.50  น.  ณ  หอประชุม  โรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมทำโป่งเกลือและปลูกป่า
     เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2554  คณะครูและนักเรียนชมรมต้นกล้ากาสะลองโรงเรียนสนามชัยเขต  จำนวน  45  คน  ได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีบริษัท  เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์)  จำกัด  เป็นเจ้าของโครงการ  และร่วมกันทำกิจกรรมทำโป่งเกลือและปลูกป่า
ดูงานเรื่องการประเมินภายนอกครั้งที่ 3
     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  เวลา 15.00 น.  ทางคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตทุกท่าน  ได้ไปศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบที่  3  (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูโรงเรียนพนมสาร "พนมอดุลวิทยา.
แนะนำครูต่างชาติและครูใหม่

     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  เวลา  08.00 น.  ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต  ยินดีต้อนรับ Mr. Mika  และ Miss Lu Pei Pei ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  พร้อมนี้ได้มีครูวิชาเอกภาษาไทย  1  ท่าน  ภาษาอังกฤษ  2  ท่าน  แนะแนว  1  ท่าน  และวิชาเอกพละอีก  1  ท่าน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 54
     เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2554  ทางโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554  โดยมีท่านผู้อำนวยการประยูร  ศุภจริยาวัตร  เป็นประธานในพิธี  และได้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู  นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวนหลายทุน
เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.
     เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2554  ทางคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  6  ไปเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สิทธิ์ในการเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ไม่นอนหลับทับสิทธิ์  และเลือกคนดีเข้าสภา  
อบรมกล้าคุณธรรม
     เมื่อวันที่  3 - 6  มิถุนายน  2554  นักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้ากาสะลอง  จำนวน  4  คน  นำเสนอผลงานของชมรมปี 2553  และได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ชมรมต้นกล้ากาสะลอง ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกองทัพไทยที่มีผลงานดีเด่น  ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีการศึกษา  2554  จากกองบัญชาการกองทัพไทย  พร้อมกันนี้ก็มีนักเรียนแกนนำรุ่นใหม่ของชมรมเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำอีกจำนวน  6  คน  ณ  ค่ายหลวงบ้านไร่  อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2554
   เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2554  เวลา  08.30  น.  โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3 5 และ 6  ประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2554  โดยผู้อำนวยการชาติชาย  ฟักสุวรรณ  ได้แนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ จากนั้นให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน 
อบรมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
    เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ได้มีการอบรมเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีคณะครูที่สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนเข้ารับฟังการอบรม  โดยมี ศน. สุดใจ  ดวงประเสริฐ  ผู้บรรยาย  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสนามชัยเข
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม. 4
     มื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2554  เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสนามชัยเขต  ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4  ที่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ    ณ  หอประชุม   ซึ่งนักเรียนจะต้องรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ  ของโรงเรียน สนามชัยเขต
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
     เมื่อวันที่  8  เมษายน  2554  โรงเรียนสนามชัยเขตได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมพร้อมกันเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเรื่องทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับโรงเรียนสนามชัยเเขต  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีท่านอดีต สว. รส  มะลิผล  เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
November 2014
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 32,559
· สมาชิกใหม่: SelmBlumn
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 1,194,733 ผู้เยี่ยมชม