Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
07/02/2016 01:47:47
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายชื่อนักเรียนม.1-ม.6ปีการศึกษา2559
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู ปี2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ต้อนรับครูสำราญ บุญเขียว
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ต้อนรับครูสำราญ บุญเขียว ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก
พิธีวันไหว้ครู
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
เลือกตั้งประธานนักเรียน
____เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการร่วมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
____เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมโครงการร่วมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.ปลาย
____เมื่อวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
____เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ได้จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
ตักบาตรข้าวสารอาหาร
____เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.ต้น
____เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
____เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตพนมสารคาม ณ โครงเรียนพนมสารตาม "พนมอดุลวิทยา"
ประชุมผู้ปกครอง
____เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕ และม.๖
อบรมครูในการทำโครงการ
____เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดอบรมครูในการทำโครงการต่างๆ
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
July 2016
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,516
· สมาชิกใหม่: NombertFam
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 1,929,920 ผู้เยี่ยมชม