Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
03/07/2015 04:32:41
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
การตรวจราชการของ ผอ.สพม.6
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ มาตรวจราชการโรงเรียนสนามชัยเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ร่วมแสดงความยินดีกับครูสุรินทร์ มิ่งฉาย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับครูสุรินทร์ มิ่งฉาย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
พิธีถวายราชสดุดี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6
โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในสถานศึกษา
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวรารามได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดส่งพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมาอบรมนักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนสนามชัยเขต ในโครงการสร้างเสริมศีลธรรมในสถานศึกษา
นักเรียนคนเก่งของเรา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ นางสาววิชุดา พูลศรี นางสาวพรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาววิมลศิริ ทิดพรม นายพงศธร ศรีเมือง นายชัชพงษ์ คนหมั่น และนายวิทวัส น้อยคำเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ นายธีระ อุทัย และนายณัชพล อุ่นแก้ว
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ นายวรพล เทพมา
โครงการเพชรตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ นายศราวุธ เตียงกูล นางสาวหฤทัย นิ่มสกุล และนางสาวพรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์
โครงการเพชรตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกชกร บุญญา นางสาวรุ่งนภา บุทธนา และนางสาวศิรินทิพย์ แก้วคำ
โครงการเพชรตะวันออก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ นางสาววิชุดา พูลศรี
โครงการเพชรตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ นายจิรนันท์ ขุนอินทอง
งานนมัสการพระพุทธโสธร
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมการแสดงบนเวทีในงานนมัสการพระพุทธโสธร ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2554
งานวันลอยกระทง
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมประกวดกระทงและการแสดงบนเวทีในงานวันลอยกระทง ณ วัดบางมะเฟือง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
โครงการ"ติว พิชิต O-Net"
ตามที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้จัดให้มีโครงการติว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จึงขอแจ้งกำหนดตารางเรียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ดังนี้
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน
เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทางโรงเรียนสนามชัยเขตจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายชาติชาย ฟักสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตและคณะครูได้เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
March 2015
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 1
CeKn

· สมาชิกทั้งหมด: 33,339
· สมาชิกใหม่: DanielMalp
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 1,287,055 ผู้เยี่ยมชม