Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
10/22/2016 03:04:39
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด)
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
อบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ซึ่งการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้งทีมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานเลี้ยงส่งบุคลากรครู
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ประชุมประจำเดือนมิถุนายน และได้จัดงานเลี้ยงส่งบุคลากรครูทั้งสามท่านที่ได้ย้ายไปโรงเรียนอื่นได้แก่ ครูศรัญญา หมูสีโทน ครูปิยเนตร เสนะเวส และครูนพคุณ สดใส
มกิจกรรมปลูกต้นไม้
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นายวิโรจน์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต และนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
ประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ได้เข้ามาประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียนสนามชัยเขตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ประชุมคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อวางแผนการทำงาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ มอบเงิน
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ
บริษัท เอเซีย บุ๊คส์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ บริษัท เอเซีย บุ๊คส์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา หนังสือห้องสมุด และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา
กิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้กิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขตมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและกฎหมายของยาเสพติด และยังมีการแสดงละครในเรื่องโทษของยาเสพติด
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีการเดินสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี
วันยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสาวพิชยา โฉมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้อ่านสาส์นวันยาเสพติด เพื่อให้นักรียนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด
ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของนักเรียนทุกคน
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
October 2016
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,036,975 ผู้เยี่ยมชม