Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
04/28/2017 11:12:13
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2/2559
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตานอก ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 (10 พ.ย.59)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ณ วัดบางมะเฟือง ซึ่งโรงเรียนสนามชัยเขตได้ส่งกระทงเข้าประกวดความสวยงามได้รับรางวัลชมเชย และนักเรียนเข้าประกวดนางนพมาศได้รางวัลชนะเลิศ
พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระครูปริยัติธรรม เลขาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
ประชุมครูวางแผนในการรับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมครูเพื่อวางแผนในการรับการตรวจประเมินจาก สมศ.
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ กีฬาเปตอง รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสนามชัยเขต โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ส.ส.รส มะลิผล เป็นประธานในพิธี
ร่วมแสดงความยินดีกับครูวิชาเอกนาฏศิลป์
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมต้อนรับคณะครูจากที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูวิชาเอกนาฏศิลป์ ซึ่งได้มาบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน เพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนรวมทั้งผลการเรียนของนักเรียนด้วย
ประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ผู้อำนวยการพบปะกับนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้พบปะกับนักเรียน โดยได้รับการกล่าวต้อนรับจากประธานนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
ต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต โดยมีคณะครูและผอ.โรงเรียนต่างๆ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี
จัดงานเลี้ยงส่งและต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับท่านผอ.ชาติชาย ฟักสุวรรณ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" และต้อนรับท่านผอ.รุจิรดา วรรณศิริ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
ร่วมวางพวงมาลา
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2017
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,548
· สมาชิกใหม่: Adam7edNep
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,157,434 ผู้เยี่ยมชม