Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
08/03/2015 15:35:09
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
ประกาศ
- ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ
- เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ ตามประกาศเดิม
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบรายงานผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗
- แบบรายงานการปฏิบัติงานข้าราชการครูปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
____เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
โรงเรียนสนามชัยเขตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา!! ดาวน์โหลดรายละเอียด !!
เข้าค่ายพักแรมสูกเสือ - เนตรนารี
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๒และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง จ.สระบุรี
สาธิตการดับเพลิง
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการสาธิตการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้กับนักเรียน
ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๕
สอบ Pre O - net
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการสอบ Pre O - net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สอบกลางภาค
ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
แข่งขันประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
งานวันครู
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการจัดงานวันครูขึ้นที่โรงเรียนสนามชัยเขตโดยมีครูในอำเภอสนามชัยเขตเข้าร่วมพิธีไหว้ครู แข่งขันกีฬาและร่วมรับประทานอาหารพบปะสังสรรค์
อบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขต ได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ถูกต้อง ให้กับลูกเสือเนตรนารี
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้จ่ายการเรียน
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
August 2015
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 35,702
· สมาชิกใหม่: JosephCub
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 1,451,801 ผู้เยี่ยมชม