02/19/2018 00:37:23
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้านอก ระดับชั้นม.4
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรครู)
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรนักเรียน)
- รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 (10 พ.ย.60)
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.1
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.2
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.3
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.4
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.5
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.6
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
9 มกราคม 2561 นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า จัดกิจกรรม " โครงการความชุก และปัจจัยสัมพันธ์ของภาวะติดอินเตอร์เน็ต และติดเกมส์ออนไลน์ ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา "
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
26 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
กีฬาภายใน 2560
26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยโดย ท่านผู้อำนวยโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ คณะครู บุคลากรโรงเรียน และนักเรียน จัดกิกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2560 โดยมี นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธี
41 ปีคืนสู่เหย้าชาวสนามชัยเขต
23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงาน "41 ปี คืนสูเหย้าชาวสนามชัยเขต ครั้งที่ 6"
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการ " จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน "
ทำบุญตักบาตรที่ อำเภอสนามชัยเขต
5 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรที่ อำเภอสนามชัยเขต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ คณะครู บุคคลากรและ นักเรียนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
ตรวจประเมินลูกเสือขั้นที่ 5
1 ธันวาคม 2560 คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตรับการประเมินลูกเสือตรวจขั้นที่ 5ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
1 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
งานพระราชทานเพลิงศพ นายประเมิน วงษ์มิตรแท้
29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายประเมิน วงษ์มิตรแท้ ครูชำนาญการพิเศษ ณ วัดแปลงยาว
ยี่สิบเก้าก้าวคนละก้าว
29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสนามชัยและภาคส่วนราชการ อำเภอสนามชัยเขต สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต โรงพยาบาลสนามชัยเขต เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ชมรมรักสุขภาพ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสนามัยเขต จัดกิจกรรม ยี่สิบเก้า เก้าคนละเก้า เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศร่วมกับ "ตูนบอดี้แสลม" และโรงพยาบาลสนามชัยเขต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
February 2018
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 2,354,155 ผู้เยี่ยมชม